قانون ارتقاء سلامت اداری ابلاغ ماده 26
قانون ارتقاء سلامت اداری ابلاغ ماده 24
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول (در شرف تاسیس)
منطقه 10 عمليات انتقال گاز
درخشش انفرادی دختران قرآنی منطقه ده عملیات انتقال گازدرمسابقات سراسری بهاردربهار 
ام البنین محمدی بانوی حافظ قرآن کریم، مقام نخست دررشته حفظ تخصصی 3جزء قرآن کریم را به خود اختصاص داد.
1395/5/15 جمعه
....
مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادها، کارایی هر سازمان را ارتقا می دهد 
مشارکت کارکنان در سیستم نظام پیشنهادها و ارائه ی پیشنهادها مرتبط با رسالت منطقه باعث رشد و تعالی و خلاقیت هر یک از کارکنان شده و به دنبال آن کارایی سازمان نیز افزایش پیدا می کند.
1395/5/5 سه شنبه
....
اجرای بیش از 85 درصد ازتعمیرات خط لوله دوم سراسری انتقال گاز  
عملیات تعویض پوشش خط لوله دوم سراسری انتقال گازبا بیش از 85 درصد پیشرفت فیزیکی درحال انجام است.
1395/4/29 سه شنبه
....
بيشتر


Powered By Sigma ITID.