چهارشنبه 4 مهر 1397   05:44:50
متون عمومي
دوشنبه 2 اسفند 1395 بذر پیشنهاد

« صرفه جویی در مصرف مصرف انرژی الکتریکی در سطح منطقه »


همکاران محترم میتوانند پیشنهادات خود را در راستای بذر پیشنهاد مذکور به واحد نظام پیشنهادها ارسال نمایند.
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما