سال 1398، رونق تولید
دوشنبه 4 شهريور 1398   15:49:37
مناقصه - مزایده
16:301397/10/8 شنبه
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی شماره مناقصه 88970009 کد فراخوان: 522/185/3

شرکت انتقال گاز ایران - منطقه ده عملیات انتقال گازدرنظردارد مناقصه خدمات تهیه، طبخ، تـوزیـع، سرو و بسته بندی غـذای کـارکنان منطقه ده عملیات انتقال گاز در تأسیسات تقویت فشار گاز و مرکز بهره برداری خورموج  و   تأسیسات تقویت فشار گاز آبپخش در محدوده  منطقه ده عـملیات انتـقال گـاز را پس از طی فرایند ارزیابی کیفی و تایید صلاحیت مناقصه گران به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید، لذا از کلیه شرکتهای متقاضی دعوت بعمل می آید که در صورت تمایل به شرکت در مناقصه با در نظر گرفتن توضیحات  به شرح ذیل ، نسبت به اعلام آمادگی و شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

جهت دریافت فایل اینجا
کلیک نمایید.
تاریخ به روز رسانی:.
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 


مجری سایت : شرکت سیگما